Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2023 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.1.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły - zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, temperatury pomieszczeń, ocena planu zajęć, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie - przestrzegania wytycznych MEN, MZ, GIS i spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2022 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Or.1710.2.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Żłobek w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, stan pomieszczeń sanitarnych, warunki prowadzonego żywienia, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce, pomiar temperatury, obecność wszawicy.
Or.1710.3.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, warunki leżakowania i prania pościeli dzieci, dożywiania dzieci, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, funkcjonowanie oczyszczaczy powietrza używanych w palcówce, dostosowanie mebli przedszkolnych do wzrostu dzieci, problem wszawicy, pomiar temperatury.
Or.1710.4.2023 Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.
Or.1710.5.2023 Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.
Or.1710.6.2023 Wojewoda Opolski Urząd Stanu Cywilnego Realizacja zadań wynikających z ustaw: o zmianie imienia i nazwiska oraz Prawo o aktach stanu cywilnego i zasad przechowywania blankietów dokumentów publicznych.
Or.1710.7.2023 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Gmina Namysłów Kontrola zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".
Or.1710.8.2023 Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Prawidłowość realizacji zadania wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Or.1710.9.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły i przedszkola - zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, warunków leżakowania, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie - spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2022 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Or.1710.10.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, w tym - warunki leżakowania dzieci i przechowywanie leżaków i pościeli, pranie bielizny przedszkolnej, dożywianie przedszkolaków, temperatura pomieszczeń, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, stan przedszkolnych sanitariatów oraz dostępność przedszkolaków do sanitariatów, obecność wszawicy.
Or.1710.11.2023 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Gmina Namysłów Kontrola zadania "Budowa drogi w Nowych Smarchowicach".
Or.1710.12.2023 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Gmina Namysłów Kontrola parku w Mikowicach.
Or.1710.13.2023 Kuratorium Oświaty w Opolu Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Zgodność z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
Or.1710.14.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie Rekontrola decyzji HDM 3/22 z 30.06.2022 r.
Or.1710.15.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Przedszkole nr 1 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, warunki leżakowania i prania pościeli dzieci, dożywiania dzieci, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2022 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, problemu wszawicy, funkcjonowanie oczyszczaczy powietrza używanych w placówce, dostosowanie mebli przedszkolnych do wzrostu dzieci,zaopatrzenie w środki myjąco-dezynfekujące.
Or.1710.16.2023 Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.17.2023 Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola poszukiwawcza agrofagów kwarantannowych/priorytetowych, nie warantannowych, uznanych za mogące spełniać kryteria agrofaga kwarantannowego, w celu oceny stanu fitosanitarnego.
Or.1710.18.2023 Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola poszukiwawcza agrofagów kwarantannowych/priorytetowych, nie warantannowych, uznanych za mogące spełniać kryteria agrofaga kwarantannowego, w celu oceny stanu fitosanitarnego.
Or.1710.19.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. Stan higieniczno-zdrowotny obiektu dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie.
Or.1710.20.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Gmina Namysłów Stan higieniczno-zdrowotny przystanków autobusowych na terenie gminy Namysłów w miejscowościach: Namysłów, Ziemiełowice, Jastrzębie, Smarchowice Wielkie.
Or.1710.21.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły - zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie.
Or.1710.22.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024.
Or.1710.23.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024, warunki do przetrzymywania części podręczników i przyborów szkolnych, sali gimnastycznej, sanitariatów, dostępności uczniów do środków higienicznych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, opieka medyczna, zagrożenie wszawicą.
Or.1710.24.2023 Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.
Or.1710.25.2023 Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola poszukiwawcza agrofagów kwarantannowych/priorytetowych, nie warantannowych, uznanych za mogące spełniać kryteria agrofaga kwarantannowego, w celu oceny stanu fitosanitarnego.
Or.1710.26.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Rekontrola decyzji HDM-5/23 z dnia 29.03.2023 r. dotyczącej nakazu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego parkietu w sali "Krasnoludki".
Or.1710.27.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024, zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie.
Or.1710.28.2023 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Gmina Namysłów Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez właścicieli w parku w Baldwinowicach.
Or.1710.29.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024, warunki do przetrzymywania części podręczników i przyborów szkolnych, sali gimnastycznej, sanitariatów, dostępności uczniów do środków higienicznych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, opieka medyczna, zagrożenie wszawicą.
Or.1710.30.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły i przedszkola - zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, warunków leżakowania w przedszkolu, dożywiania uczniów i przedszkolaków, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie - spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Or.1710.31.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły, zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie - spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Or.1710.32.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci, warunki leżakowania i prania pościeli dzieci, dożywiania dzieci, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zaopatrzenie w środki myjąco-dezynfekujące.
Or.1710.33.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, zapewnienia dostępności przedszkolaków do środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, dożywiania przedszkolaków, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie. Problem wszawicy, pomiar temperatury,. Pomiar wzrostu przedszkolaków w celu dopasowania dzieci do ławki szkolnej.
Or.1710.34.2023 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych, zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie. Problem wszawicy, pomiar temperatury. Pomiar uczniów Szkoły Podstawowej w celu dopasowania ucznia do ławki szkolnej.