Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne w 2024 roku

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
12-06-2024 21-06-2024
godz. 09:00
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025
06-06-2024 18-06-2024
godz. 09:00

Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów w roku szkolnym 2024/2025

04-06-2024 17-06-2024
godz. 09:00
Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie – opracowanie dokumentacji projektowej.
03-06-2024 13-06-2024
godz. 09:00
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej
31-05-2024 10-06-2024
godz. 09:00
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie oraz administrowanie obiektami
29-05-2024 14-06-2024
godz. 09:00
Budowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej
29-05-2024 13-06-2024
godz. 09:00

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2024

23-05-2024 05-06-2024
godz. 09:00
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów
23-05-2024 03-06-2024
godz. 09:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów
20-05-2024 10-06-2024
godz. 09:00
Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
16-05-2024 29-05-2024
godz. 09:00
Budowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej
16-05-2024 27-05-2024
godz. 09:00
Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie – opracowanie dokumentacji projektowej.
14-05-2024 11-06-2024
godz. 09:00

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów

08-05-2024 24-05-2024
godz. 09:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

26-04-2024 16-05-2024
godz. 09:00
Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
26-04-2024 14-05-2024
godz. 09:00
Budowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej
25-04-2024 09-05-2024
godz. 09:00
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej
18-04-2024 07-05-2024
godz. 09:00
Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie
09-04-2024 26-04-2024
godz. 09:00

Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie

08-04-2024 18-04-2024
godz. 09:00
Przewóz dzieci na kolonie letnie na terenie kraju w 2024 r.
26-03-2024 05-04-2024
godz. 09:00
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej
05-03-2024 13-03-2024
godz. 09:00
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej
13-02-2024 23-02-2024
godz. 09:00
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej
12-02-2024 21-02-2024
godz. 09:00
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich
23-01-2024 01-02-2024
godz. 09:00
Budowa ul. Sycowskiej (bocznej) w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej
19-01-2024 30-01-2024
godz. 09:00
Pielęgnacja oraz usunięcie drzew w parku miejskim przy ulicy Pułaskiego w Namysłowie: 1) część 1 - pielęgnacja 181 drzew oraz zdjęcie wyłamanych konarów i gałęzi na 26 drzewach; 2) część 2 - usunięcie 189 drzew oraz usunięcie martwych, suchych i połamanych młodych samosiewów drzew o łącznej powierzchni 78 m².
15-01-2024 01-02-2024
godz. 09:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2024
09-01-2024 19-01-2024
godz. 09:00
Budowa ul. Długiej w Głuszynie - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej
21-12-2023 08-01-2024
godz. 09:00
Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie
20-12-2023 15-01-2024
godz. 09:00
Przebudowa drogi w Przeczowie