Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji na 2024 r.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2024

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 1400 z późn. zm.) Gmina Namysłów ogłasza, iż po I aktualizacji podstawowa kwota dotacji na rok 2024 wynosi:

 1. na 1 wychowanka przedszkola– 18.810,40 zł rocznie (1.567,53 zł – miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 89.516,99 zł rocznie (7.459,75 zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 27.326,24 zł rocznie (2.277,19 zł – miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) – 7.915,19 zł rocznie (659,60 zł – miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 33.922,23 zł rocznie (2.826,85 zł- miesięcznie).

Podstawowa kwota dotacji na 2024 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 1400) Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2024 wynoszą:

 1. na 1 wychowanka przedszkola - 17.412,40 zł rocznie (1.451,03 zł - miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 68.800,15 zł rocznie (5.733,35 zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 21.002,15 zł rocznie (1.750,18 zł - miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) - 6.083,38 zł rocznie (506,95 zł - miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 26.071,64 zł rocznie (2.172,64 zł- miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30 września 2023 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów wynosi:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U z 2023 poz. 900 z późn. zm.) - 1027;
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 19;
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinię, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 23;
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe(Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) - 25;
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) -1.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
/-/ Ewa Burkiewicz-Janik