Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2024 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 1094/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Konwentu Miasta Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 1095/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1096/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1097/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Leszczynowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1098/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Wiązowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1099/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Wspólna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1100/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Zbożowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1101/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Barzyna, dz. nr 41)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1102/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Brzozowiec, dz. nr 681)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1103/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Krasowice, dz. nr 100/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1104/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Krasowice, dz. nr 370/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1105/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 6 w trybie bezprzetargowym (Rychnów, dz. nr 13/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1106/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie polegające na konserwacji polichromowanego stropu nawy kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1107/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1108/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1109/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1110/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1111/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1112/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rychtal na realizację zadania publicznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania Konwentu Miasta Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0019/23
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Rozwijamy kompetencje najmłodszych” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0017/23
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Wspieramy kompetencje przedszkolaków” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0018/23
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bukowa Śląska
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuszyna
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikowice
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Minkowskie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Woskowice Małe
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żaba
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały