Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2024 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 1094/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Konwentu Miasta Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 1095/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1096/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1097/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Leszczynowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1098/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Wiązowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1099/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Wspólna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1100/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Namysłów, ul. Zbożowa)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1101/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Barzyna, dz. nr 41)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1102/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Brzozowiec, dz. nr 681)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1103/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Krasowice, dz. nr 100/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1104/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Krasowice, dz. nr 370/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1105/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 6 w trybie bezprzetargowym (Rychnów, dz. nr 13/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1106/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie polegające na konserwacji polichromowanego stropu nawy kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1107/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1108/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1109/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1110/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1111/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1112/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rychtal na realizację zadania publicznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1113/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania Konwentu Miasta Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1114/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1115/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1116/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0019/23
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1117/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Rozwijamy kompetencje najmłodszych” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0017/23
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1118/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Wspieramy kompetencje przedszkolaków” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0018/23
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1119/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1120/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1121/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1122/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuszyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1123/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1124/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1125/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1126/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1127/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1128/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żaba
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1129/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1130/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1131/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1132/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1133/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2024 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1134/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1135/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 1136/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1137/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie przyjęcia raportu końcowego z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1138/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1139/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 1076/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do partnerskiej współpracy i podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner Województwa Opolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1140/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1141/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej (Namysłów, dz. nr 1205)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1142/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 15/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1143/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 72/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1144/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 75)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1145/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów dz. nr 118/3)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1146/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 163/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1147/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 1227/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1148/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 1227/1)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1149/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 1229/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1150/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 1229/5)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1151/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Namysłów, dz. nr 1282/2)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1152/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Józefków, dz. nr 127)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1153/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Ligota Książęca dz. nr 87/4)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1154/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Smarchowice Wielkie, dz. nr 280/7)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1155/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Smarchowice Wielkie, dz. nr 272)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1156/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1157/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 1158/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała