Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe

W związku z zarządzeniem na dzień 07 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych, urzędnik wyborczy Pani Justyna Urban pełnić będzie dyżury w następujących dniach:

Data

Dzień tygodnia

Od godz.

Do godz.

26.02.2024

poniedziałek

11.30

15.30

01.03.2024

piątek

11.30

15.30

04.03.2024

poniedziałek

11.30

15.30

08.03.2024

piątek

11.30

15.30

 

Urzędnik wyborczy
/-/ Justyna Urban


Dokumenty do pobrania:

 • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
 • Postanowienie Nr 342/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Postanowienie Nr 341/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Informacja PKW jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwała Nr 26/2024 PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Termin składania: do dnia 8 marca 2024 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pok. Nr 9
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz Uchwała Nr 25/2024 PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Termin składania: do dnia 22 lutego 2024 r.
  Miejsce składania: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), pok. 120 – 123
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Termin składania: do dnia 25 marca 2024 r.
  Miejsce składania: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), pok. 120 – 123
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 
  Termin składania: do dnia 29 marca 2024 r.
  Miejsce składania: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok. Nr 13
  Dotyczy: wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat)
 • Postanowienie Nr 258/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu
 • Zarządzenie Nr 1488/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Postanowienie Nr 51/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 50/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim