Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030

Zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji partnerów do składania propozycji kart przedsięwzięć w związku z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030.

Propozycje przedsięwzięć ujętych w formie formularza Karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, należy zgłaszać od dnia 22.02.2024 do dnia 15.03.2024  r. w następujących formach:

  • drogą mailową na adres promocja@namyslow.eu  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „Rewitalizacja”),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „Rewitalizacja”, decyduje data wpływu),
  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

UWAGA: w przypadku zgłoszeń przekazywanych drogą mailową oraz pocztową, Kartę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy przekazać w dwóch formatach: oryginał w wersji papierowej lub skan w formacie .pdf - z podpisem inicjatora oraz edytowalnym (np. w formacie .doc lub innym równoważnym), wysłanym na adres promocja@namyslow.eu.

Karta przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji