Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2024 r. (działka nr 315/3)

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2213 ze zm.) informuję, że w dniu 16 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Woskowice Małe, obejmująca działkę nr 315/3 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00051098/5, o powierzchni 1,4992 ha, w tym: RIIIb – 0,6292 ha, RIVb – 0,6800 ha, ŁIII – 0,1900 ha.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Czynsz wywoławczy wynosił: 576,66 zł brutto.

Dzierżawcą nieruchomości został  Pan Krzysztof Pigulski, który zaoferował najwyższą cenę czynszu dzierżawnego w wysokości 4.100,00 zł brutto.

Niniejsza informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Namysłów, dnia 26.02.2024 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski