Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2024 r. (działka nr 12/34, nr 12/35)

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu 15 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej  się z dz.  nr 12/34, nr 12/35 k. m. 3, stanowiącej jeden kompleks gruntu o łącznej pow. 1,1251 ha, KW nr OP1U/00075500/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 200 000,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 0

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłaty  zostały dokonane w terminie, w związku z czym do przetargu przystąpiły:

Liczba osób: 0

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

Namysłów, dnia 25 marca 2024 r.

BURMISTRZ 
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski