Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2024 roku (IX kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 2/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 3/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 7/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 8/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 9/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 10/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 11/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa
 • Zarządzenie Nr 12/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 13/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 14/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 15/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 16/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 17/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 18/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 19/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 21/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków
  o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 24/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z uzupełnieniem składu Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 25/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 27/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 28/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 29/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 30/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa Woskowic Małych
 • Zarządzenie Nr 31/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę
 • Zarządzenie Nr 32/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 33/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 36/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Klockner-Humboltd-Deutz A.G. i powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 37/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Mercedes Benz 813 LP 4x2 i powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 38/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie odwołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 40/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 42/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne