Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.14.2024.EM Namysłów, dnia 04.06.2024 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie (załącznik do uchwały Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, zmienionej uchwałą Nr 57/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r.) zwołuję sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały ws. dofinansowania Biegu Krasnala.
  3. Podsumowanie dotychczasowej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Namysłowie
/-/ Cezary Tabak