Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.17.2024.EM Namysłów, dnia 09.07.2024 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie (załącznik do uchwały Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, zmienionej uchwałą Nr 57/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r.) zwołuję sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się 19 lipca 2024 r. (piątek) o godz. 13:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały ws. sfinansowania turnieju piłki plażowej oraz piłki nożnej.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Namysłowie
/-/ Cezary Tabak